top of page

תיאום הורי

אני עובד באופן פרטי עם הורים קראת גירושין ולאחר גירושין כדי להשיג שיתוף פעולה מקסימלי לצורך גידול הילדים. המטרה המרכזית בתיאום הורי היא טובת הילדים והתפתחותם התקינה. עובדת הגירושין אינה פשוטה לילדים אבל בהחלט ניתן לאפשר לילדים סביבה טובה ומטפחת למרות הגירושין.

להערכתי בכל מקרה של פרידה וגירושין יש צורך להתייעץ כדי לדעת איך לדבר עם הילדים על הפרידה ואיך לטפל בקשיים המתעוררים. לרוב תהליך הגירושין אינו יוצר טראומות, אבל יש מקרים בהם הילדים עלולים להינזק. 

אני מוכר על ידיי מערכת בתי המשפט לענייני משפחה כמומחה למתן חוות דעת וטיפול בנושאים הקשורים במשמורת לאחר פרידה וגירושין. 

אחוז הגירושין הגבוה, מחייב התמודדות מקצועית עם ההשלכות של הפרידה והגירושין על הילדים. נכתבו ספרים רבים ונערכו מחקרים לגבי השפעות גירושין על הילדים. המסקנה המובנת מאליה היא כי קשר של שיתוף פעולה והסכמה לגבי אופן גידול הילדים חשוב מאד לצורך איכות החיים של הילדים.

במקרים בהם תהליך הגירושין קשה, מעורר מתחים, כעסים, ויכוחים. חלק נכבד מהעימותים משפיע ומשליך על אופן החינוך והקשר עם הילדים. במקרים קיצוניים מדובר בשימוש בילדים כ"קלף מיקוח", למשל סביב שאלות של חלוקת רכוש ומזונות. 

לרוב מדובר בויכוחים, אי הסכמות או שאלות לגיטימיות בנושאי חינוך ותיאום הורי.

תפקידי בתהליך התיאום ההורי לאפשר שיחה ממוקדת לגבי נושאים הקשורים בילדים. להבין את צרכי הילדים ואת האופן בו ניתן להגיע להסכמות בין ההורים לטובת הילדים. לעשות כל מאמץ כדי "לשחרר" את הילדים מהויכוח ומהמתחים שבן ההורים. לעיתים מדובר במספר מועט של פגישות ייעוץ ולעיתים יש צורך בליווי לאורך זמן, כדי לתת מענה לשאלות ולקשיים המתעוררים במהלך החיים.

אני רואה חשיבות רבה בעבודה זאת, אשר יכולה לאפשר שיפור משמעותי בחיי הילדים ולמנוע היווצרות קשיים, בעיות רגשיות ומתחים לא הכרחיים אצל ילדים של הורים גרושים

bottom of page