top of page

מתי לפנות לטיפול ?

בדרך כלל אנשים מגיעים לטיפול בגלל תחושה של מצוקה או קושי וצורך בעזרה. יש מקרים בהם הקושי חריף וממוקד, כמו במצב של התקף חרדה או תחושת דיכאון קשה, ויש מקרים בהם קיימת תחושה עמומה ומתמשכת שמשהו לא בסדר, תחושה של דכדוך או חוסר שקט.

 


לעיתים קיימת סיבה ברורה לקושי, כמו פרידה, אבדן, פיטורין, צורך לקבל החלטה משמעותית, ולעיתים התובנה כי משהו לא בסדר וצריך ללכת לטיפול אינה קשורה לאירוע אחד משמעותי, אלא להצטברות של אירועים ומצבים המעידים על קושי מסויים.

 

 


אחד הסימנים, לצורך בטיפול הוא חזרה של דפוסים מכשילים. כאשר אדם חש כי מצבים לא רצויים חוזרים שוב ושוב, גם כאשר הוא לא חושב שמדובר באחריות שלו, קיים סיכוי סביר כי יש לו חלק, לעיתים לא מודע בחזרתיות.ההבנה והמודעות לאחריות שלו במצב הכרחיים להשיג שינוי. לעיתים מדובר בסימפטומים כמו סימפטומים של חרדה או כפייתיות.

החרדה מתבטאת באופנים שונים החל מהתקפי חרדה וכלה בהתנהגות הימנעותית ביחס לגורמי החרדה. אדם הסובל מחרדה ממקומות סגורים ינסה להימנע מלהגיע למקומות סגורים, אדם עם חרדה חברתית יימנע ממקומות הומי אדם . קיימות חרדות ממוקדות כמו פחד מכלבים וחרדות מורכבות יותר כמו חרדה מקשר אינטימי או חרדת נטישה. 

 


במהלך חיינו קיימים מצבים, בהם יש צורך וחשיבות לקבל החלטות ולבצע שינויים. לעיתים קרובות אנו לא מודעים באופן מספק למרכיבים הרגשיים, לחרדות,לפחדים ולמרכיבים הלא מודעים שקשורים לקבלת ההחלטות. חוסר המודעות עלולה להוביל לקבלת החלטות לא נכונה או לתחושה של מתח, לחץ והימנעות מהחלטה. 

 


יש אנשים החשים צורך בבירור וחיפוש עצמי, בשיחה עם פסיכולוג כדי לבדוק שאלות שקשורות לעצמם, לעברם, אישיותם. מניע אותם השאיפה למודעות עצמית והצורך לחפש דרכים להתפתחות. לא מדובר בקושי או בבעיה אלא ברצון לשיפור עצמי, מימוש עצמי, ביטוי עצמי ושאיפה לחיים יצירתיים ומלאים.  

 

 


ולבסוף, מטופלים ששלחו אותם לטיפול. אותם אנשים, אשר המלצה חמה ולעיתים אולטימטום מהאנשים הקרובים להם. לעיתים אדם לא מודע לבעייתיות שלו והסובבים לו סובלים מההתנהגות או הבעייתיות שלו. הקושי של האדם במקרים אלו נובע מהתלונות או מהתגובות של הקרובים לו ולא ממצוקה אישית שלו. טיפולים אלו יכולים להצליח רק אם האדם יגיע למסקנה שלא מדובר רק בקושי של הסביבה אלא בקשיים ובעיות שלו עצמו.  

bottom of page